ถ้ำด่านแร้ง -รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

ถ้ำด่านแร้ง
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 4925ครั้ง


 
ถ้ำด่านแร้ง

 

ถ้ำด่านแร้ง

สถานที่ตั้ง
ภูดงสามปี บ้านห้วยหวด .จานเพ็ญ .เต่างอย .สกลนคร 
ประวัติความเป็นมา
แหล่งศิลปะถ้ำ พระด่านแร้ง เป็นแหล่งศิลปะถ้ำที่ค้นพบเมื่อ วันที่ มิถุนายน .2530 โดยคณะ สำรวจจากกรมศิลปากรที่เดินทางมาสำรวจแหล่ง ศิลปะถ้ำผาลาย ภูผายนต์ บ้านนาผาง และถ้ำม่วง ซึ่งอยู่ในเขตกิ่งอำเภอเต่างอย ( ในขณะนั้นหลังจากนั้น นายโกวิทย์ ศรี นุกูล หัวหน้ากิ่งอำเภอห้วยหวด ได้แนะ นำให้รู้จัก นายหนู โคตรสี ผู้เชี่ยวชาญ ในการเดนป่า นายหนู ได้เล่าให้คณะสำรวจ ฟังถึงแหล่งภาพสลักหินถ้ำพระด่านแร้งที่ รกร้างตั้งทิ้งไว้หน้าปากถ้ำ คณะสำรวจทาง โบราณคดีกรมศิลปากรจึงออกเดินทางไป ยังแหล่งโบราณคดีดังกล่าว
ตำแหน่งของแหล่งศิลปะ ถ้ำพระด่านแร้งอยู่เส้นรุ้งที่ 16 54 50 และเส้นแวงที่ 104 09 30 ตะวันออก พิกัดนี้ จะเดินทางไปถึงแหล่งดังกล่าวได้โดยรถ ยนต์สายสกลนคร-อำเภอเต่างอย ซึ่งสามารถไปได้ หลายเส้นทาง แต่ละเส้นทางจะมีระยะห่าง ประมาณ 15-17 .จากนั้นเดิน ทางออกจากอำเภอห้วยหวด ประมาณ . . ไต่ลัดเลาะไปตามสันเขื่อนเข้าสำนักงาน อุทยานแห่งชาติห้วยหวด ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขา ด้านหน้าประมาณ .ลัดเลาะไป ตามผาหินตามเชิงเขาด้านล่างจะเป็นเพิง ผาขนาดย่อมเป็นแนวยาว 
สภาพทั่วไป
แหล่งภาพสลัดหินเป็นเพิงผาหินทรายส่วนหนึ่งของ ภูดงสามปี เป็นแนวยาวจากทิศตะวันตก อ้อมมาตอนเหนือของหมู่บ้านห้วยหวด โดยมี ภูอ่างบกและภูก่ออยู่ทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ ภูหมากแงวเหนืออยู่ทางทิศตะวันตก ของหมู่บ้าน ในบริเวณภูดงสามปีอยู่ใน บริเวณห้วยหวด และมีภาพสลักหินผานั้นเป็น บริเวณที่พื้นที่ลากเอียงเชิงเขายาวประมาณ 60 เมตร สูงประมาณ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวัน ตก เนื้อที่ที่เป็นภาพสลักมีขนาดกว้าง 1 .ตารางเมตร ซึ่งเชื่อว่าเป้นแฟ่นหิน ที่หลุดออกมากจากแผ่นหินหน้าผาอันเกิด มาจากการทรุดตัวจนแผ่นหินส่วนนี้หลุดออกมา ในเวลาต่มาได้มีพระธุดงค์มา จำวัดในบรเวณถ้ำแห่งนี้ได้ก่อไฟหุง หาอาหารทำให้ควันไฟรมแฟ่นหินที่สลัก เป็นภาพ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นสีน้ำตาลคล้ำ ๆ นอกจากนี้ยังตกแต่งถ้ำด้วยการทุบ แฟ่นหินเข้าปูลาดแต่งบริเวณให้เป็นลานที่ นั่งปฏิบัติพิธีกรรม ในปัจจุบันปูลาดซีเมนต์ทะลุเข้า ไปในถ้ำ มีการนำพระพุทธรูปมาตั้ง เป็นพระประธาน ต่อไฟฟ้าเข้าสู่ถ้ำที่พัก การตกแต่งบริเวณถ้าเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนสภาพ ถ้ำให้ผิดไปจากเดิม เป็นการทำลายสภาพแวด ล้อมศิลปกรรมอย่างน่าเป็นห่วง 
หลักฐานที่พบ
ภาพที่เหลือในแผ่นหินมีจำนวนไม่มาก นัก ทั้งนี้เพราะแผ่นหินส่วนหนึ่งได้กระเทาะ หลุดลงและถูกทุบทำลายไปแล้ว แต่ส่วนที่ เหลือสันนิษฐานได้ว่า ใช้วิธีการทำรูปรอยลง ในหินด้วยวิธีฝนเซาะร่อง (abradingกับ การจาร (gravingเป็นเส้นเป็นสายต่าง ๆ คล้ายกับที่ถ้ำผาลาย ภูผายนต์ ภาพดัง กล่าวอาจแยกเป็น กลุ่ม คือ
1กลุ่มภาพเครื่องหมายและสัญลักษณ์
2กลุ่มภาพส่วนประกอบของร่างกายคน
3กลุ่มภาพสัตว์
4กลุ่มภาพต้นไม้และกิ่งไม้ 
1
กลุ่มภาพเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ภาพสลักเกือบทั้ง หมดที่ปรากฏอยู่เป็นภาพลายเส้นเรขาคณิต เส้นที่ พบมากที่สุดคือ เส้นที่ขีดเป็นรอยลึก รูปยาวรี โป่งตรงกลางเส้นความหมายของลาย เส้นเหล่านี้ไม่สามารถจะแปลออกได้ แต่อาจ เป็นที่เข้าใจกันระหว่างคนโบราณที่อยู่ใน ถ้ำพระด่านแร้งแห่งนี้ ภาพในกลุ่มนี้ที่ อาจสันนิษฐานรูปร่างได้ เช่น รูปกากบาท ภาพสี่ เหลี่ยม คล้ายกับอวัยวะเพศหญิง หรือ ปลา ภาพเครื่องหมาย แสดงการร่วมประเวณี และภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบ ๆ มีเส้นตัดขวาง เส้น คล้ายสัญลักษณ์ขององคชาติ เพศชาย

2
กลุ่มภาพส่วนประกอบของร่างกาย คน
เห็นชัดได้เพียงภาพเดียว เป็นภาพมือมี ครบ นิ้ว ไม่ได้ร่องที่เซาะหินออกเป็น นิ้ว แต่ใช้หินระหว่างร่องเป็นนิ้ว แต่ใช้หิน ระหว่างร่องเป็นนิ้วมือ ความยาวของนิ้วมือเกือบ เท่ากัน

3
.กลุ่มภาพสัตว์
มีภาพเส้นที่ประกอบขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ตัด ด้วยเส้นกลางตัว ภาพ ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลา อาจมีภาพสัตว์มากกว่านี้ แต่ภาพที่ทำ นั้นทับเส้นและซ้อนภาพมากจึงทำให้ดู สับสน

4
.กลุ่มภาพต้นไม้และกิ่งไม้
มีภาพหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นไม้ ประกอบด้วย เส้นตรงเส้นหนึ่ง มีเส้นคั่น ๆ ขีดเฉียงคล้าย กิ่งสน ภาพกิ่งไม้ประกอบด้วยใบไม้ เป็นภาพหยาบ 
เมื่อพิจารณาลักษณะการสำรวจภาพของแหล่งภาพ สลักหินผาทั้ง แห่ง คือ ถ้ำผาลาย และ ถ้ำพระด่านแร้ง อาจสันนิษฐานได้ว่า เป็นศิลปะร่วม ยุคสมัยเดียวกัน ทั้งนี้เพราะบริเวณที่ตั้งหลักแหล่งภาพอยู่เทือกเขาเดียวกัน และอยู่ห่างจากกัน เพียง 20 .และไม่ห่างจากแหล่ง ภาพสลักที่ถ้ำพระด่านแร้ง ยังมีภาพสลัก หินผาที่ถ้ำม่วง เป็นภาพคล้ายภาพคน จึง อาจสรุปได้ว่า ภาพสลักผาหินทั้ง แห่ง เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ของสกลนคร 
เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ

 

1ถนนลูกรังจากบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหวดไป ศูนย์พัฒนาฯ
2ทางเดินเท้าบนแผ่นศิลาหน้า ผา
3ทางที่ใช้ไต่หน้าผา
4บริเวณแหล่งภาพสลัก 

ที่มา
http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file1/p4.html


เข้าชม : 4925 ครั้ง
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร 5 อันดับล่าสุด

      พิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนคร 23 / ก.พ. / 2556
      สัญลักษณ์จังหวัดสกลนคร 29 / ส.ค. / 2554
      อินทนิลน้ำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร 5 / เม.ย. / 2554
      ชาวไทยโซ่ 24 / มี.ค. / 2554
      แหล่งประมงลำน้ำสงคราม 24 / มี.ค. / 2554


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


ร้านกาแฟสด ภูหวานคอฟฟี่ POOH WHAN BAKERY & COFFEE สกลนคร
ร้านอาหาร สวนอาหาร

ไชน่า มอเตอร์ เวิลด์ สกลนคร นำเข้า ประกอบ จำหน่ายรถเอทีวี ATV รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า Scooterไฟฟ้า สินค้าคุณภาพ
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด บุฟเฟ่ต์เนื้อย่างเพื่อชีวิต
ร้านอาหาร สวนอาหาร

ศูนย์จำหน่ายเครื่องสำอาง ครบที่สุดในสกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

สวนรัก สกลนคร อาณาจักรความบันเทิงทุกรูปแบบ
สถานบันเทิงกลางคืน Entertainment

กาแฟดอยช้าง อ.พังโคน ร้านกาแฟแท้ๆ จากดอยช้าง จ.เชียงราย
ร้านอาหาร สวนอาหาร

เม็ดทราย ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ร้านอิงฟ้า ข้าวปุ่นเรณูน้ำปลาร้า เนื้อย่างกระทะไฟฟ้า อาหารตามสั่ง สกลนคร
ร้านอาหาร สวนอาหาร

เตี๋ยวโฟอินดี้ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เยาวราช แท้ๆ
ร้านอาหาร สวนอาหาร
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™