พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
บุคคลสำคัญในจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 5139ครั้ง


 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปรมาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ภาคอีสาน

 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ประวัติ
พระอาจารย์มั่น ภูริ ทัตตเถร ซึ่งเป็นอาจารย์สอนธรรมทางวิปัสสนามีศิษ ยานุศิษย์มาก มีคนเคารพนับถือมาก
ชาติสกุล ท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว โดยนายคำด้วง เป็นบิดา นางจันทร์เป็นมารดา เพียนแก่นเท้าเป็นปู่ ชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม ตรงกับวันที่ 20 มกราคม2413 ณ บ้าน คำมง .โขงเจียม .อุบลราชธานี มีพี่ น้องร่วมท้องเดียวกัน คน คนสุดท้องชื่อ หวั่น จำปาศิลป์ 
รุปร่างลักษณะนิสัย
ท่านเป็นคนร่างเล็ก ผิวขาวแดง แข็งแรงว่องไว สติปัญญาดี มาแต่กำเนิด ฉลาด เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ใน ทางที่ถูก ไม่ยอมทำตามในทางที่ผิด 
การศึกษาสามัญ
ได้เรียนอักษรสมัยในสำนักของ อาจารย์เสาร์ คือเรียอักษรไทยน้อย อักษรไทย อักร ธรรมและอักษรขอม อ่านออกเขียนได้ นับว่าท่าน เรียนได้รวดเร็ว เพราะมีความทรงจำดี และ มีความขยันหมั่นเพียรศึกษา 
การบรรพชารูปเหมือน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เมื่อท่านอายฏได้ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักวัดบ้าน บง ใครเป็นบรรพชาจารย์ไม่ปรากฎ ครันบวชแล้ว ได้ศึกษาความรู้ทางพระศาสนา มีสวดมนต์และ หลักสูตรต่างๆ ในสำนักบรรพจารย์ จดจำรวดเร็ว อาจารย์เมตตาปราณีมากเพราะเอาใจใส่ในการเล่า เรียนอย่างดี ประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นที่ไว้เนื้อ เชื่อใจได้ เมื่ออายุได้ 17 ปี บิดาขอร้อง ให้ลาสิขาเพื่อช่วยงานทางบ้านท่านก็ได้ ลาสิขาออกไปช่วยการงานของบิดาเต็มความ สามารถ ท่านเล่าว่า เมื่อลาสิขาไปแล้วยังคิด ที่จะบวชอีกอยู่เสมอไม่ลืมเลย คงเป็น เพราะมีอุปนิสัยในทางบวชมาแต่ก่อนอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเพราะคิดในคำสังของยายว่า "เจ้าต้องบวชให้ยาย เพราะยายได้เลียงเจ้า มาคำสั่งของยายนี้คอยสะกิดใจอยู่ เสมอ 
การอุปสมบท
ครั้นอายุได้ 22 ปี ท่านเล่า ว่า มีความอยากบวชเป็นกำลัง จึงอำลาบิดามารดา บวช ท่านก็อนุญาติตามประสงค์ ท่านได้เขาศึกษา ในสำนักอาจารย์เสาร์ กนต-สีลเถร วัดเลียบ
เมือง อุบล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอุปสมบทกรรมเป็นภิกษุภาวะใน พระพุทธศาสนา
ณ วัดสีทอง .เมือง  .อุบลราชธานี พระอริยกวี (อ่อนเป็นพระ อุปัชฌายะ พระครูสีทา
ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประจักษ์อุบลคูณ (สุ่ยเป็นพระอนุ สาวนาจารย์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน . . 2436 พระอุปัชฌายะขนานนามมคธให้ว่า ภูริทั ต กนตสีลเถร
ณ วัดเลียบ ต่อไปได้แสวง หาวิเวกไปทางฝั่งว้ายของแม่น้ำโขงบาง ฝั่งขวาแม่น้ำโขงบาง เมื่อคราวไปวิเวกนครพนม ได้เจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ (พนธุโล จูมกับเจ้าคุณพระสานภามุนี (จันทร์ ) ไปเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางสมถะวิปัสสนา ทั้งทางปริยัติธรรม ณ เมืองอุบล แล้วส่งไปศึกษา เล่าเรียนทางกรุงเทพฯ จนกลับมาได้ทำประโยชน์เป็น เถรผู้ใหญ่ในภาคอีสาน
เมื่ออาจารย์อายุพรรษา พอสมควรแล้ว จึงได้ลงไปศึกษาทางกรุงเทพฯ ที่วัดปทุมวัน ไปปฏิบัติธรรมเทศนาอบรมปัญญา กับเจ้าพระคุณพระอุบาลี (สิริจนทถร จันทร์และได้กำหนดจิตเอาโรงเรียนเป็นนิมิต ว่า "ของอะไรทั้งหมดเกิดจากของที่มี อยู่ตั้งแต่นั้นก็กำหนดพิจารณาอุบายแห่งวิ ปัสสนสมิได้ลดละ ออกไปทำความเพียร ที่เขาพระงาม(ถ้ำไผ่ขวางถ้ำสิงห์ โต จึงพอได้รับความเขาใจในพระธรรม วินัยอันพระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้ว
ครั้นพรรษาได้ 23 จึงกลับมาหาหมู่คณะทางภาคอีสาน มีพระเถระมาศึกษาด้วยมากขึ้นเป็นลำดับ มี พระอาจารย์สิงห์ ขนตยาคโม เป็นต้น จนพรรษาได้ 38 จึงได้จากหมู่คณะไปจำพรรษาที่วัดปทุม วัน กรุงเทพฯ แล้วเลยไปเชียงใหม่กับเจ้าพระคุณอุ บาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนเถร จันทร์พักวัดเจดีหลวง พรรษาแล้วไปวิเวกตาม ที่ต่างๆ บ้าง กลับมาจำพรรษา ณ วัดเจดี หลวงบ้าง รวมเวลา 11 ปี จึงได้กลับมาภาคอีสาน เพื่อสงเคราะห์สาธุชนตามคำนิมนต์ของเจ้าพระคุณธรรม เจดีย์ จนถึงปัจฉิมสมัย 
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในบริเวณวัดป่าสุทธาวาสธุดงวัตรที่ท่าน ถือเป็นอานิฌ ประการ
1. ปังสุกูลิกังคธุดงค์ ถือ นุ่งห่มผ้าบังสกุล
2. ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ถือ ภิกขาจารเที่ยวบิฌฑบาตฉันเป็นนิตย์
3. เอกะปัตติกังคธุดงค์ ถือ ฉันในบาตรใช้ภาชนะใบ เดียวเป็นนิตย์
4. เอกาสะนิกังคธุดงค์ ถือ ฉันหน เดียวเป็นนิตย์ 
ปัจฉิมสมัย
ในวัยชรา . ศ2484 เป็นต้นมา ท่านมาอยู่ .สกลนคร เปลี่ยนอริยบทไปตามสถานที่วิเวกสุกวิหารหลาย แห่ง คือ ณ เสนาสนะ ป่าบ้านนามน .ตองโขบ .เมือง (ปัจจุบัน .โคงศรีสุพรรณ ) .สกลนคร ..2487 ย้ายไป อยู่เสนาสนะ ป่าหนองผือ .นาใน  .พรรนานิคม .สกลนคร จนถึงปีสุดท้ายแห่งชีวิต
ปี2492 เป็นปีที่ท่านอายุ ย่าง 80 ปี ท่านเริ่มอาพาธเป็นไข้ ศิษยานุ ศิศย์ได้เอามารักษาที่เสนาสนะป่าบ้านกู่  .พรรณานิคม เชิญหมอแผนปัจจุบันมารักษาอาการอาพาธ มีแต่ทรงกับทรุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492 ได้นำท่านมาพักที่วัดสุทธาวาส เมื่องสกลนคร โดยภาหนะรถยน์มาถึงวัดเวลา 12.00 ครั้นถึง 2.23 .ของวัน ที่ 11 พฤศจิกายน ท่านก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการ สงบ สิริชนมายุได้ 80 ปี 
ผลงานหรือ เกียรติคุณที่ได้รับภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตต เถระ เป็นเกจิอาจารย์ทางวิปัสสนา ที่ได้รับการยกย่อง สรรเสิรญ จากบรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดกับท่าน ว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมโดยเนื้อหาธรรมที่ ท่านแสดงออกเป็นธรรมชั้นสูง ผู้ที่ใกล้ชิด ได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมา ทำให้ ปราศจากความสงสัยในตัวท่านว่า สมควรตั่งอยู่ ในภูมิธรรมขั้นใด ท่านมีมีคนเคารพนับ ถือทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้นท่านยังมีสานุศิษย์ ทั้งนักบวชและฆารวาส ในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสใน ตัวท่านอย่างถึงใจตลอดมา ท่านมีประวัติความ ทั้งที่เป็นคฤหัสส์และเพศนักบวช ตลอดจนอวสาน สุดท้าย ไม่มีคาว จึงเป็นประวัติบุคคลที่หา ได้อยากในปัจจุบัน โดยเฉพาะพระสงค์ในสายวิปัสสนา ธุระจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเกจิอาจารย์ขั้นอริยสงฆ์
ด้วยคุณธรรมและปฏิปทาทำให้พระ อาจารย์มั่น มีลูกศิษย์ในสายวิปัสสนาธุระอีกหลาย องค์ เช่น หลวงปู่ฝั่น อาจารโร หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ดุลย์ อตุ โส หลวงปู่สิงห์ ขันตนาคโน หลวงปู่สิม พุทธ จารโร หลวงปู่หลุย พระอาจารย์วัน อุตตโม และ พระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ แห่งวัดบ้านแวง อุดรธานี พระภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ชั้นสูง เป็นที่พึงทางจิตใจของประชาชน ให้ยึดมั่นในการทำความดี สร้างความอบ อุ่นมั่นคงแก่ชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งมีค่าใน ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file1/pe1.html


เข้าชม : 5139 ครั้ง
บุคคลสำคัญในจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      ช้างในพระพุทธศาสนา 23 / มิ.ย. / 2554
      หลวงปู่ผ่าน วัดป่าปทีปปุญญาราม 11 / พ.ค. / 2554
      ครูครอง จันดาวงศ์ วีระบุรุษสว่างแดนดิน 11 / พ.ค. / 2554
      จิตร ภูมิศักดิ์ 10 / พ.ค. / 2554
      พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 24 / มี.ค. / 2554


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


รถยก 24 ชม. อู่ เอส เค การาจ สกลนคร รับเคาะ ปะ ผุ พ่นสีรถยนต์ทุกชนิด
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

บ้าน ชมจันทร์ รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม.พร้อมบริการ
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ไก่วัสดุก่อสร้าง บ้านนาเติ่ง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

กิตติวัฒน์2 ห้องพักเดี่ยว 24 ชม.
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

กาแฟดอยช้าง อ.พังโคน ร้านกาแฟแท้ๆ จากดอยช้าง จ.เชียงราย
ร้านอาหาร สวนอาหาร

หอพักหญิง พุทธรักษา-ราชาวดี
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน

เตี๋ยวโฟอินดี้ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เยาวราช แท้ๆ
ร้านอาหาร สวนอาหาร

โรงแรม สกลนคร พี ซี แกรนด์ พาเลซ สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ณ กานต์ สปา นวดแผนไทย นวดน้ำมัน Thai Massage & Spa
สถานเสริมความงาม สปา
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™