นายเตียง ศิริขันธ์ วีระบุรุษเสรีไทย-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

นายเตียง ศิริขันธ์ วีระบุรุษเสรีไทย
บุคคลสำคัญในจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 6177ครั้ง


 บุคคลสำคัญ
นายเตียง ศิริขันธ์

 

นายเตียง ศิริขันธ์

ประวัติ
นายเตียง ศิริ ขันธ์ เป็นชาวสกลนครโดยกำเนิด เกิด .. 2452 บิดาชื่อขุนนิเทศพานิชย์ (บุดดี ศิ ริขันธ์มารดาชื่อ นางอ้ม ศิริขันธ์ บิดา เป็นนักธุรกิจ มีคนนับหน้าถือตา หนึ่งใน จังหวัดสกลนครในสมัยนั้น เป็นพ่อค้าผู้ควบคุม กองเกวียน ส่งของออกไปขายต่างจังหวัดและซื้อ ของต่างจังหวัดมาขายในเมืองแต่ละครั้งจะ มีพ่อค้านำกองเกวียนรวมไปด้วย 20 30 ราย เดินทางไปจนถึงขอนแก่น นครราชสีมา หรือกรุงเทพฯ เป็นแรมเดือน บางครั้งก็นำวัวไปขายถึง เมือง มะละแหม่ง-ย่างกุ้ง นับว่ามี รายได้ดีจนมีฐานะเป็นคหบดีคนหนึ่ง ของสกลนคร
ขุนนิเทศพานิชย์มีบุตรรวม คน คือ
1นายเนียม
2นายเจียม
3นางบุญเทียม บำเพ็ญสิทธิ์
4นางเกี่ยง
5นายเที่ยง
6นายเตียง
7นางคำเปลว ขื่นสำราญ
8นายนุ่ม
9.นายนวม (พีระ
การศึกษา
นายเตียง ศิ ริขันธ์ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนสกลราชวิทยา นุกูล เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง เมื่อเรียนจบ ชั้นสูงสุดของโรงเรียนประจำจังหวัดแล้ว นายฮ้อย บุดดี ได้ส่งตัวมาเรียนต่อที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนประจำ มณฑล และมีการสอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ สูงกว่าโรงเรียนอื่น ๆ ในมณฑลอุดรธานี โดยพัก อาศัยอยู่ที่บ้าน รตอ.ขุนรักษ์นิกร (เกิด ตราชูบุตรเขยของขุนศรีธนานนท์นายเตียง ศิริขันธ์ ส.ส.สกลนคร (ซ้าย) และ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ส.ส.อุบลราชธานี (ขวา)
เมื่อ นายเตียงเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนอุดร พิทยานุกูลเแล้ว นายฮ้อยบุดดีได้ให้นาย เตียงเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวร นิเวศในกรุงเทพ ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม ใน . ศ.2470 คือ เมื่ออายุได้ 18 ปี เทียบเท่า กับม.ในสมัยนั้น ต่อจากนั้นนายเตียง ได้สมัครเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อ เลือกสายอักษาศาสตร์ เป็นวิชาเอกและเป็นนิสิตรุ่นแรกของคณะ จบ ปีที่ ได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยม (. ม.) ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่เปิดเรียนระดับ ปริญญาตรี ต่อมานายเตียงได้เข้าเป็นอาจารย์ที่ โรงเรียนมัธยมหอวัง(อาคารเดิมตั้งอยู่ใน กรีฑาสถานแห่งชาติอีก ปีต่อมาใน .2477 ทางราชการได้ย้ายนาย เตียงไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอุดร พิทยานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของนายเตียง เอง โดยมีมล.มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ วิชาที่นายเตียงสอนคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติ ศาสตร์ ขณะที่รับราชการเป็นครู ถูกจับใน ข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ ใน .2477 ถูก ส่งตัวมาดำเนินคดีที่กรุงเทพฯ ต่อมาศาลยก ฟ้องให้นายเตียงพ้นข้อหาไป 
นายเตียง ศิริขันธ์ (คนกลาง) กับงานสร้างถนนบนเทือกเขาภูพาน พาหนะที่ใช้ในการสร้างถนนที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น
ผลงานของนายเตียง ศิริขันธ์
ภายหลังจากศาลยก ฟ้องจากข้อหาคอมมิวนิสต์ นายเตียงได้เปลี่ยนวิถีชี วิตทาง
การดำเนินชีวิต หันเข้ามาเล่นการเมือง เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยใน เดือนพฤศจิกายน ..2478 ซึ่งเป็นการเลือก ตั้งโดยอ้อม นายเข้ารับสมัครเลือกตั้งในจังหวัด สกลนครและได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรใน ปีนั้น และได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร ของจังหวัดสกลนครทุกสมัย เช่นใน .. 2480 ซึ่งมีการเลือกตั้งโดยตรง นายเตียงก็ ได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภาผู้แทน และมีความสนิทสนมกับนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์
(..อุบลราชธานีนายถวิล อุดล (..ร้อยเอ็ด)และนายจำลอง ดาวเรือง (..มหาสารคามมีความใกล้ชิด ชื่นชมนายปรีดี พนมยงค์ จนเป็นที่ไว้วาง ใจหลังจากที่นายเตียงเป็น .ไม่กี่ปีปากถ้ำเสรีไทย ที่ใช้เก็บสเบียงอาหาร และเป็นที่พยาบาลเสรีไทยที่เจ็บป่วย
ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นยกพล ขึ้นบกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ธันวาคม 2484 ประเทศไทยในสมัยจอมพล .พิบูลสงคราม ได้ ทำสัญญาร่วมรบและร่วมรุกับญี่ปุ่น นายปรีดี พนมยงค์ ไม่เห็นด้วยและถูกผลักดันให้พ้น จากตำแหน่งการเมืองเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน นายปรีดี พนมยงค์ เห็นว่าควรติดต่อกับฝ่าย สัมพันธมิตร เพื่อให้เข้าใจสภาพอันแท้จริง ของไทยที่ต้องเสียอิสรภาพ จึงได้มี การติดต่อกับอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน นายเตียง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเสรีไทย ประจำภาคอีสาน ทำการชักชวนชาวบ้านร่วมฝึก อาวุธเป็นกองทัพประชาชนจัดทำสนามบิน แห่ง ที่บ้านโนนหอม บ้านเต่างอย และตาดภู วง นับว่าเป็นการเสี่ยงภัย ในขณะที่มี การประกาศกฎอัยการศึกและเสี่ยงภัยต่อการถูก ญี่ปุ่นจับประหารชีวิต แต่โชคดีที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ ในสงคราม ทหารป่าเสรีไทยได้ไปเดินสวนสนาม ที่กรุงเทพฯ ในปลายเดือนกันยายน 2488 เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ส่ง ให้ทางราชการต่อไปป้ายชี้ทางเข้าถ้ำเสรีไทยบนถนนสาย สกลนคร-กาฬสินธุ์
ชีวิตนายเตียง ศิ ริขันธ์ หลังสงคราญี่ปุ่น ได้เป็นคณะรัฐมนตรี อยู่ในคณะรัฐบาล ครั้ง ครั้งที่ ระหว่าง วันที่ 31 ..-17 . . 2488 ในสมัยรัฐบาลนายทวี บุณยเกตุ
ครั้ง ที่ ในรัฐบาล ... เสนีย์ ปราโมช ตั้งแต่วันที่ 17 กย2488- 31 .2489 ครั้งที่ ในคณะรัฐบาลพลเรือนเอกถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ วันที่ 23 .2489 แต่ต่อมา ในวันที่ 10เมษายน 2490 นายเตียงได้ลาออก จากตำแหน่งรัฐมนตรี เมื่อต้องเดินทางไปยังสหรัฐ อเมริกา ในฐานะเป็นรองตัวแทนการเจรจาประนีประนอม ระหว่าง ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
ภายหลังที่สี่ รัฐมนตรีถูกฆ่าตายอย่างทารุณ นายเตียงไม่ไว้ ใจสถานการณ์ทางการเมือง จึงตัดสินใจหนี ขึ้นภูพานพร้อมลูกน้องจำนวนไม่กี่คน ซึ่ง ต่อมาทางการได้ตั้งข้อหานายเตียงว่า "แบ่งแยกดินแดนท่านกลางการติดตาม ไล่ล่าตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ต่อ มามีผู้พบศพนายเตียง ศิริขันธ์ พร้อม ด้วยบุคคลอื่น ๆ อีก คน ที่ป่าแห่งหนึ่ง ในตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าบุคคล ดังกล่าวถูกฆ่าตามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2495
นายเตียง มีภรรยา คน คือ นางนิวาศน์ ศิริขันธ์ และมีบุตร คน ชื่อนายวิ ฑูร เกิดในปี .2485 หลัง จากนางนิวาศน์ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแล้ว ไม่ช้านายวิฑูรก็ออกจากบ้านในกรุงเทพมหานคร โดยไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย
นาย เตียงได้ฉายาว่า "ขุนพลภูพานคือ เป็นทั้งแม่ทัพใหญ่ในการฝึกกหัดเสรีไทย นับเป็นพันคน หลายรุ่นมีอัธยาศัยไมตรีจนเป็น ที่ไว้วางใจของชาวสกลนครความเด็ดเดี่ยวอุดม คติที่ต่อสู้กับนักการเมืองที่มีอิทธิ พลทำให้เขาถูกยัดเยียดข้อหาฉกรรจ์ใน สมัยนั้น จนถูกฆ่าตายในที่สุด สมควร ที่จะเป็นวีรบุรุษคนสำคัญของสกลนคร

ขอบคุณข้อมูล
http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file1/pe5.html


เข้าชม : 6177 ครั้ง
บุคคลสำคัญในจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      ช้างในพระพุทธศาสนา 23 / มิ.ย. / 2554
      หลวงปู่ผ่าน วัดป่าปทีปปุญญาราม 11 / พ.ค. / 2554
      ครูครอง จันดาวงศ์ วีระบุรุษสว่างแดนดิน 11 / พ.ค. / 2554
      จิตร ภูมิศักดิ์ 10 / พ.ค. / 2554
      พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 24 / มี.ค. / 2554


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


ร้านแบตเตอรี่ 24 ชม.สกลนคร โทร.081-7175848, 086-0868662
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

จำหน่ายเครื่องสำอาง ครีมหน้าใส สบู่โสมคุณหญิง ขาวใส ลดสิว สมุนไพร ลดหุ่น
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ร้านอาหาร การ์เด้นโฮม สี่แยกกกส้มโฮง
ร้านอาหาร สวนอาหาร

โตโยต้าชัวร์ สกลนคร
คาร์แคร์ ล้างอัดฉีดรถยนต์

เพชรงาม วิลล์ Hotel อ.พังโคน จ.สกลนคร โรงแรม ที่พัก อ.พังโคน จ.สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ร้านอาหารไม้หอม แจ่วฮ้อน
ร้านอาหาร สวนอาหาร

ณ กาสะลอง Hostel ห้องพักรายวัน 24 ชั่วโมง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด ศูนย์บริการ มือถือ จำหน่าย อะไหล่ ทุกยี่ห้อ
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

โรงแรม สุนทรี (สุนทรี อพาร์ทเม้น) สกลนคร ห้องพักกลางใจเมือง สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™