สกลนครไกด์. คอม เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจังหวัดสกลนคร เช่น ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจเด่นๆ ของจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลของจังหวัดสกลนคร

ข่าว..! จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร “เมืองแห่ง 3 ธรรม” ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ดินแดนที่น่าค้นหาและท่องเที่ยว

      สกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองหนองหานหลวง” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน คำว่า “สกลนคร” มาจากคำภาษาบาลี และสันสกฤต สกล [สะ-กะ-ละ] หมายความว่า โดยรวม ครอบคลุม หรือทั้งหมด และคำว่า “นคร” [นะ-คะ-ระ] หมายถึง แหล่งที่อยู่หรือเมือง ดังนั้นชื่อที่แท้จริงของเมืองหมายความว่า “นครแห่งนครทั้งมวล”

โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า

สกลนคร "ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี"

รวมที่พักจังหวัดสกลนคร โรงแรม รีสอร์ท โฮสมเตย์ ห้องเช้า หอพัก พร้อมรีวิวสถานที่ พร้อมแผนที่ Google Maps นำทางได้

      คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” สกลนครแบ่งการปกครองเป็น  18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร ,อำเภอกุสุมาลย์, อำเภอกุดบาก ,อำเภอพรรณานิคม, อำเภอพังโคน, อำเภอวาริชภูมิ ,อำเภอนิคมน้ำอูน ,อำเภอวานรนิวาส ,อำเภอคำตากล้า ,อำเภอบ้านม่วง ,อำเภออากาศอำนวย, อำเภอส่องดาว,อำเภอเต่างอย, อำเภอโคกศรีสุพรรณ, อำเภอเจริญศิลป์, อำเภอโพนนาแก้ว,อำเภอภูพาน

โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on ร้านอาหาร
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on ร้านอาหาร
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on ร้านอาหาร
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on ร้านอาหาร

สกลนคร "ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี"

โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on งานประเพณี
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on งานประเพณี

รวมงานประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร ทั่วทุกอำเภอ

     จังหวัดสกลนคร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีหลายหลายประเพณี และวัฒนธรรม ปรากฎตามเอกสารพื้นเวียงเรียกชื่อเมืองนี้ว่า “เมืองสันปน” ซึ่งแปลว่า กลุ่มพวกหลายเผ่าพันธุ์ เพราะนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็มีผู้คนเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่สกลนครอย่างมากมาย มีทั้งเข้ามาอยู่เพื่อแสวงหาที่ทำมาหากิน  แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีวิติ หลบหนีภัยทางด้านการเมือง หรือแม้กระทั่งการกวาดต้อน หรือการชักจูงให้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในสกลนคร จึงทำให้มีหลายชุมชนต่างๆ ที่มีระบบความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป และเกิดความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า บน 360-3
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า บน 360-3

สกลนคร "ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี"

คลังความรู้ / ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสกลนคร

คลังความรู้จังหวัดสกลนคร และข้อมูลทั่วไป ชนเผ่า ชาติพันธุ์

    “สกลนคร เมืองแห่งธรรม” จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนบน ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมือง 3 ธรรม” เพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน วัดวาอารามที่สำคัญ ซึ่งทั้ง 3 ธรรม ได้แก่ “นครธรรม เมืองร่มเย็น” เต็มไปด้วยวัดวาอารามอันแสนสงบ มีพระเกจิอาจารย์ดัง และสถานที่เจริญภาวนา เหมาะสำหรับผู้ต้องการปลีกวิเวก “นครแห่งธรรมชาติ” สถานที่พักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และ “นครวัฒนธรรมประเพณี” กิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อันละเมียดละไมของผู้คนในชุมชน และความงดงามของประเพณีดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์

โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on picpost
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on picpost
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on picpost
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า on picpost
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า ล่างสุด
โฆษณาขนาดยาว หน้าแรก เห็นชัดเจน ติดต่อโฆษณาคลิกเลยจ้า ล่างสุด