Site icon สกลนครไกด์.คอม

แอพหาช่างซ่อมทั่วไทย ที่ทุกบ้านควรโหลดเก็บไว้

“หมอบ้าน” แอพพลิเคชั่นค้นหาช่างทั่วไทย ผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.อีสาน 

ย้อนกลับไปในวัยเยาว์ผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครู อยากสอนหนังสือ อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนตัวเล็กๆ เหมือนเด็กทั่วไป แต่เมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไป ผมเติบโตขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด มีอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่ทันสมัยเข้ามา จึงเริ่มหันมาให้ความสนใจด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น กอปรกับการได้อยู่กับคอมพิวเตอร์บ่อยๆ จึงทำให้อยากทำงานที่อยู่กับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงเลือกเรียนโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยความที่ใจบอกว่าตนเองอยากเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นครับ!!

 

 

Exit mobile version