Site icon สกลนครไกด์.คอม

รวมภาพการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร สู่ลานกองฟอน

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องประดับคนให้งาม การแข็งกระด้าง การยกแต่เจ้าของ พยายามกดคนอื่น อันนี้ไม่สวยงามเลย ไม่ว่าสังคมระดับไหน”

โอวาทธรรมคำสอน
หลวงปู่แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

รวมภาพการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สู่ลานกองฟอน วันที่ 19 มกราคม 2563

Exit mobile version