News!! » พายุฤดูร้อนถล่มชาวบ้านตำบลท่าแร่ จ.สกลนคร

พายุฤดูร้อนถล่มชาวบ้านตำบลท่าแร่ จ.สกลนคร

30 เมษายน 2562
269   0

ภาพความเสียหายจาก พายุฤดูร้อน ถล่มชาวบ้านตำบลท่าแร่ จ.สกลนคร สกลนครไกด์ขอเอาใจช่วยให้ผ่านอุปสรรคนี้ได้โดยเร็วนะครับ

© Copyright 2019 eDiT By : itepsakon