ประเพณีสกลนคร 

ประเพณีไหลเรือไฟ สกลนคร

       จังหวัดสกลนคร จัดงานประเพณีไหลเรือไฟขึ้นที่ อำเภออากาศอำนวยและอำเภอเต่างอย โดยจัดขึ้นในเดือนกันยายน ของทุกปี พิธีกรรมนี้ชาวไทโย้ยได้ถือปฏิบัติกันช้านาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ เพราะมีความเชื่อมาแต่ดั้งเดิมว่า การบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ครั้งที่เสด็จไปแม่น้ำนันมทานที โดยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพระยานาค ก่อนที่พระองค์เสด้จกลับได้ประทับรอยไว้ ที่ริ่มฝั่งแม่น้ำนันมทานนทรี ซึ่งรอยพระบาทนี้

กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ปี 2563

       สาเหตุแห่งการทำปราสาทผึ้ง      ปรากฏในหนังสือธรรมบท ภาค ๖ เรื่องยมกปาฏิหาริย์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาปีที่ ๗ บนสวรรค์ดาวดึงส์ ชั้นทับที่บัณฑ์กัมพลสีลาอาสน์ ทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแก่พระมารดา ดวงตาเห็นธรรม ครั้นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ดือน 9ง ซึ่งเป็นวัน มหาปวารณาออกพรรษาพระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลง สู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์ จึงเนรมิตบันได  3 ชนิด คือ 1.บันไดทองคำอยู่เบื้องขวา 2.บันไดงินอยู่

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ปี 2562

       ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-20 ม.ค. 62 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งเชื่อกันว่าท่านจะให้พรในด้านโชคลาภ มั่งมีศรีสุข และช่วงกลางคืนจะมีการแสดงจากคณะหมอลำทุกวัน ชมหมอลำดังตลอดทั้ง 7 คืน 13 มกราคม 62 พิธีเปิดงาน 14  มกราคม  62 คอนเสิร์ตหมอลำคำผุน ร่วมมิตร 15  มกราคม 62 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ 16  มกราคม 62

หมู่บ้านท่าแร่(ชุมชนคาทอลิค) อ.เมือง จ.สกลนคร

       หมู่บ้าน ท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค) ตั้งอยู่ริมหนองหาร บนทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นตรพนม) ต.ท่าแร่ อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กม. หมู่บ้านท่าแร่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้าน ที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มาก ที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศานาคริสต์ ในอดีตประมาณปี พ.ศ.2427 ประชากรชาวท่าแร่เป็นคริตชน อพยพมาจากประเทศเวียตนามประมาณ 40 คน