กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ปี 2563

สาเหตุแห่งการทำปราสาทผึ้ง

     ปรากฏในหนังสือธรรมบท ภาค ๖ เรื่องยมกปาฏิหาริย์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาปีที่ ๗ บนสวรรค์ดาวดึงส์ ชั้นทับที่บัณฑ์กัมพลสีลาอาสน์ ทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแก่พระมารดา ดวงตาเห็นธรรม ครั้นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ดือน 9ง ซึ่งเป็นวัน มหาปวารณาออกพรรษาพระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลง สู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์ จึงเนรมิตบันได  3 ชนิด คือ

1.บันไดทองคำอยู่เบื้องขวา

2.บันไดงินอยู่เบื้องซ้าย

3. บันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลาง

ครั้นแล้ง พระพุทธจ้าก็เสด็จลงทางบันไแก้วมณีตรงกลาง ท้าวมหาพรหมกั้นเศวตฉัตรท้าวสุยาม ถือพัดวาลวีชนีพวกทวดาลงทาง บันไดทองคำ เบื้องขวามีนักฟ้อน นักดนตรีติดตามพวกมหาพรหม ลงทางบันไดเบื้องซ้าย มีมาตุลีเทพบุต ถือดอกไม้ของหอมติดตาม ครั้นเสด็จถึงประตูเมืองกัสสะนคร ประทับพระบาท เบื้องขวาก่อนและเรียกสถานที่นี้ว่า อจลเจตียสถานสืบมา ประทับทรงดูรอบทิศอีกเป็นครั้งที่ ๒ พวกเทวดา มนุษย์ นาค ครุฑ สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีพระพุทธเจ้าและเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลเป็นอย่างยิ่ง จึงเกิดจินตนาการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงามใคร่อยากไปอยู่จึรู้ชัดว่ การที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมทำบุญใส่บาตรสร้างปราสาท กองบุญขึ้นในเมืองมนุษย์เสียก่อน จึงจะไปได้ จากนั้นมาจึงพากันคิด สร้างสรรค์ทำปราสาท ให้มีรูปลักษณะคล้ายปราสทวิมานบนสวรรค์ทรงจตุรมุข มีเสำ มีห้อง มีหน้าพรหม ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์บันได มียอด มีมณฑป ลวดลายวิจิตรสวยงามตามยุคตามสมัยต่อกันมา

กำหนดการต่างๆ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร

 

แผนที่/สถานที่ตั้ง

สามารถแสกน QRCODE เพื่อดูสถานที่ตั้ง หรือนำทางด้วยระบบนำทาง Google Maps