งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ 2565

16 ก.ย. 2565
1159

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ บริเวณาสนามมิ่งเมืองและวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2565 พบกับ

ไฮไลท์
วันที่ 6 ตุลาคม พิธีเปิดงานแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ชมการแสดง แสง สี เสียง ขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุค ปราสาทผึ้งโบราณ แห่ตามถนนสุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร