แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2565 อำเภออากาศอำนวย

งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2565 ที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำยาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมี นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภออากาศอำนวย ชนเผ่าไทโย้ย และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ที่มา : https://sakonnakhon.prd.go.th/th/content/category/detail/id/57/iid/119722