23 ธันวาคมนี้ ชมขบวนแห่รถดาวใหญ่ รอบชุมชนท่าแร่ พร้อมถ่ายภาพกับไฟล้านดวง

23 ธ.ค. 2562
1790

วันนี้นะครับชมขบวนแห่ดาว ณ บ้านท่าแร่ จ.สกลนครครับผม

 

23 ธันวาคม 2562
* ชมขบวนแห่รถดาวใหญ่ รอบชุมชนท่าแร่
* พิธีเปิดประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2019

24 ธันวาคม 2562
* ร่วมพิธี การแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ)
* ชมการแสดงละครประวัติการบังเกิดของพระเยซูกุมาร
* ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่