ไฮไลท์จังหวัดสกลนคร 

พญานาคเผือก แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

       พญานาคเผือก แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่สวนบัวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร  ถนนสกลนคร - นครพนม มีความสวยงามสีขาวตระการตา บ่งบอกถึงความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย [ipano id="2"] แผนที่ Google Maps