พญานาคเผือก แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

พญานาคเผือก แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่สวนบัวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร  ถนนสกลนคร – นครพนม


มีความสวยงามสีขาวตระการตา บ่งบอกถึงความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย

แผนที่ Google Maps