News!! » หอนาฬิกาจังหวัดสกลนคร ใกล้เสร็จแล้ว!!

หอนาฬิกาจังหวัดสกลนคร ใกล้เสร็จแล้ว!!

20 พฤศจิกายน 2562
516   0

ใกล้เป็นความจริงแล้ว หอนาฬิกาจังหวัดสกลนคร ที่ใช้ทุนและระยะเวลาสร้างเป็นเวลานานมาก แก้ไขแบบ 2 ครั้ง แล้วตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับ สวยงามตามแบบ ตั้งอยู่ที่่ ่่สี่แยกถนนสุขเกษม บริเวณสี่แยกทางไป อ.นาแก

© Copyright 2020 eDiT By : itepsakon