เที่ยวสกลฯ » แก่งตาลปัด แก่งน้ำลำน้ำพุง บ.โนนหอม อ.เมือง

แก่งตาลปัด แก่งน้ำลำน้ำพุง บ.โนนหอม อ.เมือง

13 มีนาคม 2562
1272   0

เป็นแก่งน้ำที่มีโขดหินอยู่ในลำน้ำพุงที่ไหลมาจากเขื่อนน้ำพุงบ้านโนนหอม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวโนนหอมและตำบลใกล้เคียง

การเดินทาง :
การเดินทาง ห่างจากบ้านโนนหอมประมาณ 2 กิโลเมตร เดินทางทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็จะถึงแก่งตาละปัด

 

© Copyright 2021 eDiT By : itepsakon