รพ.สกลนครได้รับเงินพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

08 พ.ค. 2562
1584

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพสกนิกรใต้เบื้องพระยุคลบาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน