เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ TOT Young Club บ้านนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม

11 ก.ค. 2562
1502

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยทำให้เยาวชนและชุมชน ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้าน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้เดินมาถูกทาง และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการมีส่วนร่วมกันเป็นเครือข่าย ขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการรายย่อยสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โอกาสนี้ ได้จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ TOT Young Club ชุมชนนาหัวบ่อ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ นายอำเภอพรรณานิคม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนื เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นอกจากนี้ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา “ลงแขก ปลูกกล้วย ช่วยชุมชน” มอบพันธ์ไม้ผลและพันธุ์ไก่ดำภูพาน และออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ อีกด้วย
ข่าวจาก : สำนักงานจังหวัดสกลนคร