ศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่จังหวัดสกลนครกำลังจะมา!!

02 ส.ค. 2562
2570

สกลนครผุดแผนสร้างศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ มีห้องสตูดิโอให้ทดลองค้นหาความสามารถ!

โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไทสกล เกิดขึ้นเนื่องจากสกลนครมีการสร้างเรือนจำแห่งใหม่ขึ้นจึงทำให้เรือนจำเดิมที่อยู่ในบริเวณเขตเมืองเก่าสกลนครถูกว่างเว้นจากการใช้ประโยชน์ไป จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชาวสกลนคร จึงได้มีการระดมความคิด โดยรวบรวมความเห็นที่หลากหลายจากตัวแทนพี่น้องชาวสกลนคร พร้อมทั้งเปิดเวทีรับความคิดเห็นจากภาคประชาชนผ่านเวทีที่บริเวณลานคนเมือง ในเขตเทศบาลนครสกลนคร และในท้ายที่สุดก็ได้มีการพิจารณาให้สถานที่ดังกล่าวนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ สำหรับชาวสกลนคร ในที่สุด

ลักษณะคร่าวๆของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ โซน A และ B มีการแบ่งแผนการสร้างออกเป็น 4 ช่วง

โซน A เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวสกลนคร เดิมเป็นส่วนของบ้านพักข้าราชการเรือนจำเก่า มีการจำลองบ้านของชนเผ่าทั้ง 6 ของสกลนคร และ 2 เชื้อชาติ จีน เวียดนาม มีสระน้ำ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม หอสูงสำหรับชมวิวหนองหาร สถานที่จำหน่ายสินค้า ร้านกาแฟ พื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆของชาวสกลนคร เช่น ผ้าย้อมคราม สินค้าตรา GI

โซน B เป็นโซนแห่งการเรียนรู้และการค้นหาความสามารถของตนเอง เดิมเป็นส่วนของตัวเรือนจำเก่า มีห้องปฏิบัติการให้เข้าไปทดลองค้นหาความถนัดของตนเองหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ งานช่าง ดนตรี การแสดง วิทยาศาสตร์ อาหาร คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของสำนักงาน ห้องประชุม พื้นที่สำหรับงานแสดงความคิดสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์เรือนจำ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ กำแพงวาดภาพ พื้นที่ทดลองทางเกษตรกรรม พื้นที่พักผ่อน อ่านหนังสือ ห้องสมุดยุคใหม่ ห้องติวหนังสือ

รายละเอียดอื่นๆ ชมได้ในรูปภาพเลยครับ

ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/pg/ptnsnk/photos/?tab=album&album_id=282021049164083