รวมภาพการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร สู่ลานกองฟอน

20 ม.ค. 2563
2613

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องประดับคนให้งาม การแข็งกระด้าง การยกแต่เจ้าของ พยายามกดคนอื่น อันนี้ไม่สวยงามเลย ไม่ว่าสังคมระดับไหน”

โอวาทธรรมคำสอน
หลวงปู่แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

รวมภาพการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สู่ลานกองฟอน วันที่ 19 มกราคม 2563