ผว.สกลนคร สั่งปิดร้านค้าที่ให้บริการ 24 ชม.

01 เม.ย. 2563
1994

จากคำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่ออย่างเข็มข้น นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงได้ออกคำสั่งให้ ร้านสะดวกซื้อ ที่เปิดให้บริการ 24 ชม. ปิดทำการตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. และขอความร่วมมือร้านค้าขายทุกประเภท งดจำหน่ายยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-17 เมษายน 2563

รายละเอียดคำสั่งด้านล่างนะครับ