News!! » รวมภาพการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร สู่ลานกองฟอน

รวมภาพการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร สู่ลานกองฟอน

20 มกราคม 2563
962   0

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องประดับคนให้งาม การแข็งกระด้าง การยกแต่เจ้าของ พยายามกดคนอื่น อันนี้ไม่สวยงามเลย ไม่ว่าสังคมระดับไหน”

โอวาทธรรมคำสอน
หลวงปู่แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

รวมภาพการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สู่ลานกองฟอน วันที่ 19 มกราคม 2563

© Copyright 2021 eDiT By : itepsakon