Kram Hug Cafe (ครามฮักคาเฟ่) ร้านกาแฟบรรยากาศน่านั่ง

Kram Hug Cafe (ครามฮักคาเฟ่) ร้านกาแฟบรรยากาศน่านั่ง

ชื่อ:
Kram Hug cafe
ที่อยู่:
444 ถ. รัฐบำรุง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
ร้านอาหาร
เวลาทำการ:
จ.-อา.: 8:00–18:00
โทรศัพท์:
+66 81 661 9662