สอนวิธีต่อคีย์บอร์ด+เมาส์ คอมพิวเตอร์ กับ tv android

สอนวิธีต่อคีย์บอร์ด+เมาส์ คอมพิวเตอร์ กับ tv android หรือ กล่อง android box สามารถเปลี่ยนภาษาไทย อังกฤษ ในคีย์บอร์ดได้ โดยละเอียด เหมือนทีวีเป็นคอมพิวเตอร์ สะดวกต่อนค้นหาข้อมูล สามาถรเปลี่ยนภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้ ใช้เมาส์ได้ ทีวีราคาถูกก็ทำได้

Youtube