ขอเชิญเที่ยวงาน กิ๋นข้าวโฮ่มพา กิ๋นปลาโฮ่มหนอง เท่อที่ ๒

07 ม.ค. 2562
1675

CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก

ขอเชิญร่วมงานพาแลง

” กิ๋นข้าวโฮ่มพา กิ๋นปลาโฮ่มหนอง เท่อที่ ๒ ” ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ลานเฮือนผู้ไทห้วยหีบ บ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
– เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป รับนักท่องเที่ยวเข้าบ้านพักโฮมสเตย์
เวลา ๑๒.๐๐ น. นักท่องเที่ยวพร้อมกันที่บริเวณงานและร่วมกิจกรรมในงานตามซุ้มต่างๆ เช่น
– การแสดงเหยา
– การแสดงเลี้ยงผีหมอ
– การละเล่นถิ่นผู้ไทสกลนคร
– กิจกรรมอาหารและขนม ข้าวต้มมัด ข้าวหวาน ข้าวจี่
– นั่งรถชมบรรยากาศยามแลง ไหว้หลวงพ่อสิมน้อย ไหว้พญานาคราชหีบคำ

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ พิธีเปิดงาน
– นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าวต้อนรับ
– ดร.วิทยา อินาลา นายกสมาคมผู้ไทโลก แสดงวิสัยทัศน์งานด้านวัฒนธรรม
– นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดงาน

– เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. กิจกรรมพาแลง
– รับลมหนาวด้วยบรรยากาศวิถีผู้ไท ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง แกงหน่อไม้ นึ่งปลา ตำแจ่วแมงแคง ต้มไก่บ้าน เคล้าน้ำสมุนไพรโสมะห้วยหีบ
– ชมการแสดง ดนตรีอีศานคลาสสิค วงหมาเก้าหาง จากมูลนิธิทางอีศาน
– การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากหมู่บ้านนวัตวิถีอำเภอโคกศรีสุพรรณ

๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
– เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๐๐ น. กิจกรรมชมรมเด็กดีกับพี่ๆ วงหมาเก้าหมา จากมูลนิธิทางอีศาน โดย อ.ปรีดา ข้าวบ่อ ณ บ้านรับตะวัน โฮมสเตย์พี่หมอเต่า
– เวลา ๑๑.๐๐ น. นักท่องเที่ยวทุกท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สนับสนุนการจัดงานโดย
จังหวัดสกลนคร
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
สภาวัฒนธรรมอำเภอโคกศรีสุพรรณ

สนใจพาแลง ติดต่อสอบถามได้ที่
– คุณจิตรา ฮ่มป่า
๐๘๗-๘๕๖-๗๙๗๓
– คุณเขมจิรา ชุมปัญญา
๐๙๗-๔๒๔-๖๑๖๕

บริการบ้านพักโฮมสเตย์
ท่านละ ๓๐๐ บาท สนใจติดต่อ
– คุณอุดร สมณะ ๐๘๑๗๙๐๑๓๔๒

พื้นที่จำหน่ายสินค้า สนใจติดต่อ
– ร.ต.ผิน ฮ่มป่า ๐๘๑๙๗๕๐๘๖๖
– คุณประพัฒน์ ชาไชย ๐๙๕๑๘๕๐๕๑๐