คณะครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง อ.บ้านม่วง ป้องกันยุงลาย

04 ก.ค. 2562
1172

ภูมิปัญญา ป้องกันโรคได้ดีจริงๆ

การป้องกันนักเรียนจากโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้อย่างไม่กังวล โดยคณะครูในโรงเรียนนำมุ้งนอน มากางให้นักเรียนระหว่างทำการสอน ถือว่าเป็นการประยุคใช้วัสดุได้ดีมากเลยครับ ถือว่าดีงามมาก.. แบบนี้ถือว่า โรคไข้เลือดออกไม่สามารถหยุดยั้งการศึกษาจริงๆ ปรบมือรั่วๆๆ

ขอบคุณที่มาจาก Facebook

# รพ.สต.หนองกวั่ง