ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ยึดและทำลายของกลาง

13 ก.ค. 2562
1705

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ได้แถลงข่าว ในการ
“ร่วมแถลงผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสกลนนคร ” ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนคร มีสถานีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมแถลงการและนำของกลางที่ได้จากการระดมกวาดล้าง พร้อม ด้วย สภ.เมืองสกลนคร สภ.ในสังกัด มทบ.29 สกลนคร ฝ่ายปกครอง อำเภอเมือง ปภ.เขต ๗ ภาคีเครือข่ายศูนย์ถนนจังหวัดสกลนคร (ศปถ.จังหวัดสกลนนคร ศปถ.ต.ห้วยยาง)และ บริษัท กลาง สกลนคร ในจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจยึดของกลางและทำลายของกลาง เพื่อเป็นการณรงค์ปราปบรามและป้องกันปัญหาการแข่งรถในที่สาธารณะ การแต่งรถเพื่อใช้ในการในแข่ง แว้นท์ในพื้นที่

ปัญหาเหล่าเด็กแว้นเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของตัวเด็กอย่างเดียว แต่เกิดจากอิทธิพลและการหล่อหลอมทางสังคมจากสถาบันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลเชิงวิวัฒนาการที่ว่ามนุษย์เพศชายมักจะมีชอบความเสี่ยงหรือใช้ความรุนแรงซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือคึกคะนองต่างๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าวัยรุ่นต้องปลดปล่อยพฤติกรรมเหล่านั้นโดยการแข่งรถอย่างเดียว สถาบันทางสังคมสามารถชักจูงให้วัยรุ่นสามารถแสดงออกเชิงพฤติกรรมในรูปแบบอื่นได้

ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2220427648268719&id=100009045159469