หอนาฬิกาจังหวัดสกลนคร ใกล้เสร็จแล้ว!!

20 พ.ย. 2562
1338

ใกล้เป็นความจริงแล้ว หอนาฬิกาจังหวัดสกลนคร ที่ใช้ทุนและระยะเวลาสร้างเป็นเวลานานมาก แก้ไขแบบ 2 ครั้ง แล้วตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับ สวยงามตามแบบ ตั้งอยู่ที่่ ่่สี่แยกถนนสุขเกษม บริเวณสี่แยกทางไป อ.นาแก