งานมูลมังอีสาน”คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ มรภ.สกลนคร

05 ม.ค. 2562
1644

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน คร้งที่ 10

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐  จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ บริเวณห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร