อบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

19 ส.ค. 2563
1419

ราชมงคลสกลนคร เปิดอบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รุ่นที่4 หลังหมดโควิด เร่งสร้างอาชีพ-รายได้ให้คนไทย

ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยเรามีพืชที่สามารถผลิตน้ำมันหอมระเหยได้มากมายและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเช่นกันเพราะการผลิตน้ำหอมในโลกนี้อาศัยการผสมน้ำหอมหลากหลายกลิ่นจากหลากหลายประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้กลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้ำหอมนั้นๆ น้ำหอมบางชนิดต้องผสมจากน้ำมันหอมระเหยหรือหัวน้ำมันต่างๆ มารวมกันมากกว่า 100 หรือ 200 ชนิดที่เดียวจึงถึงจะได้กลิ่นที่ต้องการ จึงเป็นความน่าสนใจที่ประเทศไทยเราจะทำน้ำมันหอมระเหยขายส่งออกต่างประเทศได้และทำเงินเข้าประเทศได้เช่นกัน ซึ่งวัตถุดิบ องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเรามีพร้อมในประเทศไทยอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้ในทันที สุดท้ายหากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่างๆ ผู้ประกอบการ นักศึกษา นักวิจัย บุคคลทั่วไป และเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 4 หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 5-6 กันยายน 2563 สามารถติดต่อขอข้อมูลและการจัดการอบรมได้ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร  โทรศัพท์ 042-772285 หรือโทรติดต่อ ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ 080-8968822 และ คุณอภิชาต ราชคำ 065-2379665 ครับ