วันเดียวเท่านั้น.. walk in ฉีดวัคซีน

วันเดียวเท่านั้น.. walk in ฉีดวัคซีน ประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปสามารถไปรับวัคซีนได้ที่  โรงพยาบาลสกลนคร  รพ.สต. ใกล้บ้านนะครับ