ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
กลับการแสดงของศิลปินมากมาย  และร่วมทำบุญไหว้หลวงพ่อองค์อแสน  ในวันที่ 11 – 17 มกราคม 2565