ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

05 ม.ค. 2565
1113

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
กลับการแสดงของศิลปินมากมาย  และร่วมทำบุญไหว้หลวงพ่อองค์อแสน  ในวันที่ 11 – 17 มกราคม 2565