การแสดงวิถีไทยสกลม่วนซื่น ละเบ๋อ “สกลม่วนซื่น” ประจำปี 2566

การแสดงวิถีไทยสกลม่วนซื่น ละเบ๋อ งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น” ประจำปี 2566

งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น” ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร