ยอดรายรับ งานรวมน้ำใจไทสกล ปี2562

ยอดรายรับ งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 และ 2562 ณ ร้านมัจฉากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร