คุณคือสุดยอด ! จนท.ดับเพลิงเทศบาลนคร ทีมงานเข็มแข็ง

จนท.ดับเพลิงเทศบาลนคร ทีมงานเข็มแข็งช่วยฉีดน้ำดับเพลิงไหม้ในเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าห้างนิวมอลล์ สกลนคร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สกลนคร #ป้องกันภัยเทศบาลนครสกลนคร #ดับเพลิงเทศบาลนครสุดยอด