แก่งตาลปัด แก่งน้ำลำน้ำพุง บ.โนนหอม อ.เมือง

13 มี.ค. 2562
3963

เป็นแก่งน้ำที่มีโขดหินอยู่ในลำน้ำพุงที่ไหลมาจากเขื่อนน้ำพุงบ้านโนนหอม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวโนนหอมและตำบลใกล้เคียง

การเดินทาง :
การเดินทาง ห่างจากบ้านโนนหอมประมาณ 2 กิโลเมตร เดินทางทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็จะถึงแก่งตาละปัด