กิจการร้านค้า » รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก

รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก

12 พฤศจิกายน 2562
3379   0

รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศ ใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก ทีมงานคุณภาพ

พร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณี

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0810500400 Line ID :: itepsakon

พิเศษสุดสำหรับหน่วยงานที่ทำแผนที่ภาษีกับเรา

เรามอบโปรแกรม โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDSTax) ให้เลยครับ

ความสามารถของโปรแกรม

– นำเข้าข้อมูลกรมที่ดินเชฟไฟล์และ CSV ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อัตโนมัติ
– นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และป้าย แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ
– ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล
– จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษี และแจ้งประเมินภาษี

ตัวอย่างโปรแกรม

ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม

นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ

แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล

พร้อมออกหนังสือแจ้งได้เลยครับ

เหมาะสำหรับ

1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

สิ่งที่คุณจะได้จากการทำแผนที่ภาษี

  1.แผนที่แม่บท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จทุกที่

 2.ดำเนินการแปลงไฟล์แผนที่เดิม เข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 เป็นรูปแบบมาตราฐานของกรม สำหรับ หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ปรับระบบแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม จาก โปรแกรม Autocad เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

Autocad

LTaxGIS
ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จาก โปรแกรม Autocad เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

Autocad

LTaxGIS
ปรับระบบแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก โปรแกรม MapInfo เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

MapInfo

LTaxGIS

 3.คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน และ VDO/คู่มือ ประกอบการอบรมอื่นๆ >> คลิก

– ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี

– ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง

– ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง

– ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)

– ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน

– ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)

– ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)

– ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย

– ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000

– ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 4.เทคนิคการออกสำรวจภาคสนาม และการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ให้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว

 5.โปรแกรม LTax3000 Plus (โปรแกรมเสริมการทำงาน LTAX3000)

 

บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS

 

บริการด้านปรับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากงานเก่า เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1 ของกรม ฯ

ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จาก โปรแกรม NMTTaxmap เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1
ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จาก โปรแกรม Ltax3000 v2.4 เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1

 

บริการจัดทำจัดทำเส้นชั้นความสูง(Contour)ระยะ 1 เมตร พร้อมภาพถ่ายจากดาวเทียม ความละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

จัดทำเส้นชั้นความสูง(Contour)ระยะ 1 เมตร อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
จากโฉนดแปลงที่ดิน พื้นที่บริเวณ ต.ตอนสิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย มาจัดทำภาพถ่ายจากดาวเทียม แล้วหาค่าค่าพิกัดและค่าจุดระดับ(Spot Height) เพื่อสร้างเส้นชั้นความสูง ( Contour Lines ) โดยมีีค่าความต่างของเส้น Contour แต่ละเส้นซึ่งถูกกำหนดในแนวดิ่ง ที่ระยะ 1 เมตร ทำให้ทราบระดับความสูงต่ำของพื้นที่ สำหรับการออกแบบในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางใหลของน้ำ การวางแผนการทำท่อส่งน้ำ และอื่นๆ

 

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000

© Copyright 2021 eDiT By : itepsakon