กิจการร้านค้า » รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก

รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก

30 มิถุนายน 2562
319   0

รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศ ใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก ทีมงานคุณภาพ

พร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณี

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0810500400 Line ID :: itepsakon

 

เหมาะสำหรับ

1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แจกฟรีแผนที่แม่บท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จทุกที่

 2.ดำเนินการแปลงไฟล์แผนที่เดิม เข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 เป็นรูปแบบมาตราฐานของกรม สำหรับ หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ปรับระบบแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม จาก โปรแกรม Autocad เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

Autocad

LTaxGIS
ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จาก โปรแกรม Autocad เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

Autocad

LTaxGIS
ปรับระบบแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก โปรแกรม MapInfo เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

MapInfo

LTaxGIS

 3.คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน และ VDO/คู่มือ ประกอบการอบรมอื่นๆ >> คลิก

    – ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี

– ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง

– ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง

– ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)

– ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน

– ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)

– ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)

– ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย

– ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000

– ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 4.เทคนิคการออกสำรวจภาคสนาม และการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ให้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว

 5.โปรแกรม LTax3000 Plus (โปรแกรมเสริมการทำงาน LTAX3000)

 

บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS

 

บริการด้านปรับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากงานเก่า เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1 ของกรม ฯ

ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จาก โปรแกรม NMTTaxmap เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1
ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จาก โปรแกรม Ltax3000 v2.4 เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1

 

บริการจัดทำจัดทำเส้นชั้นความสูง(Contour)ระยะ 1 เมตร พร้อมภาพถ่ายจากดาวเทียม ความละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

จัดทำเส้นชั้นความสูง(Contour)ระยะ 1 เมตร อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
จากโฉนดแปลงที่ดิน พื้นที่บริเวณ ต.ตอนสิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย มาจัดทำภาพถ่ายจากดาวเทียม แล้วหาค่าค่าพิกัดและค่าจุดระดับ(Spot Height) เพื่อสร้างเส้นชั้นความสูง ( Contour Lines ) โดยมีีค่าความต่างของเส้น Contour แต่ละเส้นซึ่งถูกกำหนดในแนวดิ่ง ที่ระยะ 1 เมตร ทำให้ทราบระดับความสูงต่ำของพื้นที่ สำหรับการออกแบบในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางใหลของน้ำ การวางแผนการทำท่อส่งน้ำ และอื่นๆ

 

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000

© Copyright 2019 eDiT By : itepsakon