รับอัพเดทข้อมูลมาตรา 10 พรบ.ที่ดินและสื่งปลูกสร้าง

รับอัพเดทข้อมูลมาตรา 10 พรบ.ที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น


#รับทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน #Ltax3000 #โปรแกรมเสริมLtax3000 #
นำเข้ามาตรา 10 แบบเร่งด่วน #รับทำแผนที่แม่บท #ปรึกษาเรื่องออกสนามแผนที่ภาษี #ออกสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี #ทำได้จริง #ไม่จกตา