News!! » ประกวดวาดภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ชิงทุนการศึกษามากมาย!!

ประกวดวาดภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ชิงทุนการศึกษามากมาย!!

8 พฤษภาคม 2562
1914   0

กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสีไม่จำกัดเทคนิคสี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพมาด้วยตนเอง ยกเว้นกระดาษ ระดับประถมศึกษา วาดภาพในหัวข้อ “วิสาขบูชาวันสำคัญของโลก” ระดับมัธยมศึกษา วาดภาพในหัวข้อ “สกลนครเมืองธรรมะ” ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรมากมาย ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร โทร.042-744009

โหลดใบสมัคร

 

รายละเอียดต่างๆ

 

© Copyright 2021 eDiT By : itepsakon