กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปี 62 ม.ราชภัฎภาคอีสาน

12 ส.ค. 2562
6080

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปี 62 ม.ราชภัฎภาคอีสาน จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 นั้น สำหรับบัณฑิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีกำหนดรับประราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ในวันที่ 14-19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. และเวลา 19.00 น. ตามรายละเอียดด้านล่างนะครับ

 

แผนผังสถานที่ต่างๆ ในมหวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร