โปรดเกล้าฯ’เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ

31 พ.ค. 2562
1968

โปรดเกล้าฯ’เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’พระราชทานปริญญาบัตร แทนพระองค์ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ / เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่มา:: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2566161