News!! » ประกาศวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร งดการทำวัตรเย็นทุกวันพระ

ประกาศวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร งดการทำวัตรเย็นทุกวันพระ

17 มีนาคม 2563
552   0

ประกาศวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จึงขอประกาศงดจัดกิจกรมการชุมนุมภายในวัดอันอาจก่อให้เกิด ความสุ่มเสียงต่อการแพร่ระบาดของโรติตเชื้อไร้สโคโน่า 2019(covid-19) นั้น ทุกประเกท เช่น การทำวัตรเย็นทุกวันพระ เป็นต้น ตลอดปี ๖๓ หรือ จนกว่าสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายแห่งชาติจะคลี่คลายลง

 

 

© Copyright 2021 eDiT By : itepsakon