News!! » ประกาศปิด! โรงแรม ที่พัก ทั่วจังหวัดสกลนคร

ประกาศปิด! โรงแรม ที่พัก ทั่วจังหวัดสกลนคร

11 เมษายน 2563
770   0

ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน 2563 รายละเอียดด้านล่างนะครับ

 

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

© Copyright 2021 eDiT By : itepsakon