ข้อมูลทั่วไปสกลนคร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินวัดภูริทัตตถิราวาส

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงไปประกอบพิธีพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดภูริทัตตถิราวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงไปประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน

       [ipanorama id="814"] หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่นบนกุฏิ ความเป็นมาของวัด เมื่อครั้งที่องค์หลวงปู่มั่นพำนัก ณ เสนาสนะป่าบ้านห้วยแคน ขณะนั้นท่านพระอาจารย์หลุย ( หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ) จำพรรษาอยู่ที่ บ้านหนองผือนาใน พระอาจารย์หลุยได้แนะนำชาวบ้านหนองผือให้อาราธนาหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่นี่ ชาวบ้านจึงได้เดินทางไปอาราธนาหลวงปู่มั่น ณ บ้านห้วยแคน ท่านจึงได้มาจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือในเวลาต่อมา ต

วัดถ้ำพวง

       วัดถ้ำพวง วัดถ้ำพวง ตั้งอยู่บนยอดภูผาเหล็ก ภายในวัด เป็นที่ตั้งของ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่จำลองมาจากประเทศอินเดีย และพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ในปี พ.ศ. 2514 ท่านพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างถนนขึ้นสู่ยอดเขาภูผาเหล็กซึ่งมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีชื่อว่า "ถ้ำพวง" ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งแรงศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างถนนจนเสร็จเรียบร้อยเป็

วัดถ้ำผาแด่นสกลนคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       วัดถ้ำผาแด่น วัดถ้ำผาแด่น อยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ เป็นวัดเก่าแก่มีความเป็นมานับร้อยปี ภายในบริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และโขดหินขนาดใหญ่เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา ในอดีตมีพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานหลายองค์มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ต่อมาปี พ.ศ. 2550 เจ้าอาวาสวัด คือ พระอาจารย์ปกรณ์ กนฺตวีโร ได้พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล

“ทุงสะเทวี”คือใคร???

       "ทุงสะเทวี"คือใคร ?? ตำนาน "นางสงกรานต์" ตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ท้าวกบิลพรหม (หรือท้าวมหาพรหม) ผู้สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 3 มีหน้าที่สอดส่องดูแลมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เห็นว่าบนโลกมนุษย์มีเด็กน้อยธรรมบาลกุมาร เป็นผู้มีความรู้มาก จึงอยากจะลองภูมิ พระองค์เสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ได้แก่ ตอนเช้าศรี

ชนเผ่าไทลาว

       ชนเผ่าไทลาว กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มเก่าที่สุด อพยพเข้ามา ตั้งหลักแหล่งในแถบอีสาน โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวจะเป็นการอพยพจากบริเวณเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคราม ยโสธร เข้ามาอาศัยอยู่ตามเขตพื้นที่ๆเป็นเนินสูง/ โน เป็นโคก และมีลุ่มน้ำไหลผ่าน เพื่อทำมาหากินกับการปลูกข้าวและหาอยู่หากินกับ

ชนเผ่าภูไท

       ชนเผ่าภูไท         คำว่า “ผู้ไทย” บางท่านมักเขียนว่า “ภูไท” ผู้ไทย คำว่าหรือ "พู้" เป็นสำเนียง ออกเสียงคำพูด ของคนภูไท แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเขียนว่า “ผู้ไทย”ถิ่นฐานดั้งเดิมชาวผู้ไทยอยู่ในแค้วนสิบสองจุไทย และแค้วนสิบสองปันนา(ดินแดนส่วนเหนือของลาว และเวียดนามซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีน) ราชอาณาจักรไทยได้สูญเสียดินแดนสิบสองจุไทยซึ่งอยู่ในเขตของลาวให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อร.ศ.107

ชนเผ่าโย้ย

       ชนเผ่าโย้ย โย้ยเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งของจังหวัดสกลนครที่มีรูปแบบวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มตนได้อย่างดี  เช่น ภาษาพูดในกลุ่มของตนเอง  มีการพูดภาษาโย้ยภายในครอบครัว  การมีประเพณีการละเล่นเป็นของตนเอง  เช่น พิธีไหลฮ้านบูชาไฟ  การเล่นโย้ย กลองเลง  หรือการมีวัฒนธรรมทางสายน้ำในรูปการแข่งขันเรือยาวเป็นประจำทุกๆ ปี โย้ยเป็นชนเผ่าหนึ่งที่

ชนเผ่ากะเลิง

       ชนเผ่ากะเลิง       ชนเผ่ากะเลิง เป็นชาติพันธุ์หนึ่งในหลายๆ กลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร มีประวัติความเป็นมาการเลือกหลักแหล่งทำมาหากิน วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนภาษาพูดที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่นิยมใช้กันเฉพาะในกลุ่มของตน ชนเผ่ากะเลิงเป็นกลุ่มที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูง ตามไหล่เขาและเมื่อกลุ่มกะเลิงลงมาอยู่บนพื้นที่ราบประปนกับโย้ย ญ้อ ทำให้เกิดการรับวัฒนธรรมภาษาพูดในกลุ่ม ไทย-ลาว

ชนเผ่าโส้ (ไทโส้)

       ชนเผ่าโส้ (ไทโส้) ชนเผ่าโส้ (ไทโส้) คำว่า โส้ โซ่ หรือกะโซ่ เป็นคำที่เรียกชื่อชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน ชาวโส้จะมีลักษณะชาติพันธุ์ของมนุษย์ในกลุ่มมองโกลอยด์ ตระกูลออสโตร – เอเชียติก มอญ – เขมร เป็นกลุ่มเดียวกับพวกแสก และกะเลิง โดยจากบันทึกกรมพระยาดำรง ราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการที่มณฑลอุดรและมณฑลอีสาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ อธิบายว่ากระโซ่ คือพวกข่าผิวคล้ำกว่าชาวเมืองอื่น

ชนเผ่าไทยย้อ

       ชนเผ่าไทยย้อ            ไทยย้อ เป็นชาวไทยในภาคอีสานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบเรียกตัวเองว่าเป็นชาวย้อ เช่น ชาวย้อในจังหวัดสกลนคร, ชาวย้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย), ช้าวย้อในจังหวัดนครพนม (อำเภอท่าอุเทน) และชาวย้อในจังหวัดมุกดาหาร (ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง) ภาษาและสำเนียงชาวย้ออาจผิดเพี้ยนไปจากชาวอีสานบ้างเล็กน้อย ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวย้อมีผู้ค้นพบว่าเดิมอยู่ในแคว้นส

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

       ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ อำเภอกุดบาก 56 กิโลเมตร อำเภอกุสุมาลย์ 40 กิโลเมตร อำเภอคำตากล้า 119 กิโลเมตร อำเภอนิคมน้ำอูน 77 กิโลเมตร อำเภอบ้านม่วง 124 กิโลเมตร อำเภอพรรณานิคม 41 กิโลเมตร อำเภอพังโคน 55 กิโลเมตร อำเภอสว่างแดนดิน 82 กิโลเมตร อำเภอวาริชภูมิ 71 กิโลเมตร อำเภอวานรนิวาส 85 กิโลเมตร อำเภอโคกศรีสุพรรณ 24 กิโลเมตร อำเภอเต่างอย 28 กิโลเมตร อำเภอส่องดาว 101 กิโลเมตร อำเภอ