ผังการยืนถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

ผังการยืนบริเวณพิธีเปิดโครงการ ” 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และผังการทำกิจกรรมจิตอาสา ถนนหมายเลข 22