ผังการยืนถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

24 ก.ค. 2562
1397

ผังการยืนบริเวณพิธีเปิดโครงการ ” 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และผังการทำกิจกรรมจิตอาสา ถนนหมายเลข 22