คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดบริการแล้ว สกลนคร

03 ก.ย. 2562
3665

นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เพื่อทำพิธีเปิดการให้บริการคลินิกหางกระรอก (คลินิกกัญชาทางการแพทย์) คลินิกนำร่องแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ ๘ จากทั้งหมด ๑๓ แห่งทั่วประเทศใน ๑๒ เขตสุขภาพ โดยมี พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมต้อนรับ

สำหรับคลินิกหางกระรอก (คลินิกกัญชาทางการแพทย์) เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกที่ ๔ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ประกอบด้วย แพทย์ ๒ คน ทันตแพทย์ ๑ คน เภสัชกร ๖ คน แพทย์แผนไทย ๑ คน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ คน ที่ทำหน้าที่ในการซักประวัติ วินิจฉัย จ่ายยาและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มียาตำรับศุขไสยาศน์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๖ ตำรับยากัญชาหมวด ก. ที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ หรือ ไม่อยากอาหาร

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรับบริการ ณ คลินิกหางกระรอก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๒ ๗๗๙๑๐๕ ต่อ ๑๐๑ หรือ ๑๒๒ ทุกวันในเวลาราชการ

cr: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร