ขอเชิญท่องเที่ยววิถีธรรม “ถนนธรรม” ณ บ้านหนองผือ ต.นาใน

24 ก.ย. 2562
2116

เทศบาลตำบลนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ขอเชิญท่องเที่ยวเชิงธรรมะ วิถีพุทธ วิถีภูไท ณ บ้านหนองผือ ต.นาใน (บ้านที่ตั้งวัดป่าภูริทัตตถิราวาส) วัดอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ในวันที่ 29 กันยายน 2562
พบกับกิจกรรมรำภูไท และเปิดตลอดร่ม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆ มากมาย