พระภิกษุออกรับบิณฑบาตยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ในงานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพปีที่ ๗๐ ท่านพระอาจารย์มั่น

13 พ.ย. 2562
1840

พระครูสุทธธรรมาภรณ์ หลวงพ่อพยุง ชวนปญฺโญ นำพระภิกษุออกรับบิณฑบาต งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพปีที่ ๗๐ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ถนนธรรมบริเวณกลางหมู่บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร