News!! » แลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองสกลนคร กลางหนองหารรูปปั้นหลวงปู่มั่น

แลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองสกลนคร กลางหนองหารรูปปั้นหลวงปู่มั่น

6 กุมภาพันธ์ 2563
2243   0

ภาพจำลองการก่อสร้างจุดแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองสกลนคร กลางหนองหาร เป็นหลวงปู่มั่น องค์ใหญ่มาก ตามคำขวัญสกลนครเมืองธรรมะ อาจจะมีการก่อสร้างเร็วๆนี้