News!! » โควิด19 สกลนครมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม!

โควิด19 สกลนครมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม!

25 พฤษภาคม 2564
134   0

สกลนครมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 2019 เพิ่มเป็นรายที่ 2 ข้อมูลจาก สสจ.จังหวัดสกลนคร  ช่วยกันป้องกันเชื้อโควิด โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับ

ช่วยกันป้องกันเชื้อโควิด โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับ